Rozpis turnajov

29.6.2022

NO LIMIT HOLDEM
Buy in: 10 € + 10 € servis,
Starting stack 8 000 chips,
Rebuy 10€ / 8000 chips,
Addon 10€ / 20 000 chips,
Levely 20 / 15 min,
Štart 18:00 hod,
Neskorá reg. 6 levelov.

1.7.2022

POT LIMIT OMAHA
Začiatok : 18:00,
Buy in: 20€ + 10€ servis,
starting stack 8 000 chips,
rebuy 20€ / 8000 chips,
addon 20€ / 20 000 chips, 
levely 20min.,
neskorá reg. 6 levelov.

2.7.2022

NO LIMIT HOLDEM
Buy in: 50€ + 10€ servis,
Starting stack 30 000 chips,
Re-entry
Levely 20 min,
Štart 18:00 hod,
Neskorá reg. 6 levelov, hrá sa formát BB ante.

6.7.2022

NO LIMIT HOLDEM
Buy in: 10 € + 10 € servis,
Starting stack 8 000 chips,
Rebuy 10€ / 8000 chips,
Addon 10€ / 20 000 chips,
Levely 20 / 15 min,
Štart 18:00 hod,
Neskorá reg. 6 levelov.

8.7.2022

POT LIMIT OMAHA
Buy in: 50€ + 10€ servis,
Starting stack 30 000 chips,
Re-entry
Levely 20 min,
Štart 18:00 hod,
Neskorá reg. 6 levelov.

9.7.2022

NO LIMIT HOLDEM
Buy in: 20€ + 10€ servis,
Starting stack 8 000 chips,
Rebuy 20€ / 8000 chips,
Addon 20€ / 20 000 chips,
Levely 20 min,
Štart 18:00 hod,
Neskorá reg. 6 levelov, hrá sa formát BB ante.

Menu