Rozpis turnajov

5.8.2022

POT LIMIT OMAHA
Buy in: 50€ + 10€ servis,
Starting stack 30 000 chips,
Re-entry
Levely 20 min,
Štart 18:00 hod,
Neskorá reg. 6 levelov.

6.8.2022

NO LIMIT HOLDEM BOUNTY
Začiatok: 18:00,
Buy in: 40€ + 20€ + 10€ servis – REENTRY
Starting stack: 30 000 chips,
Levely: 20min.,
Neskorá reg. 6 levelov.

10.8.2022

NO LIMIT HOLDEM
Buy in: 10 € + 10 € servis,
Starting stack 8 000 chips,
Rebuy 10€ / 8000 chips,
Addon 10€ / 20 000 chips,
Levely 20 / 15 min,
Štart 18:00 hod,
Neskorá reg. 6 levelov.

12.8..2022

POT LIMIT OMAHA
Začiatok : 18:00,
Buy in: 20€ + 10€ servis,
starting stack 8 000 chips,
rebuy 20€ / 8000 chips,
addon 20€ / 20 000 chips, 
levely 20min.,
neskorá reg. 6 levelov.

13.8.2022

NO LIMIT HOLDEM
Buy in: 50€ + 10€ servis,
Starting stack 30 000 chips,
Re-entry
Levely 20 min,
Štart 18:00 hod,
Neskorá reg. 6 levelov, hrá sa formát BB ante.

15.8.2022

SATELIT NA GRAND IV. – mix NLH/PLO
Garancia – 5 vstupeniek
Buy in: 10€ + 10€ servis
Starting stack: 8 000 chips
Rebuy: 10€/8000 chips,
Addon: 10€/20 000 chips,
Levely: 20
Štart: 18:00 hod.
Neskorá reg. 6 levelov, hrá sa formát BB ante.

17.8.2022

NO LIMIT HOLDEM
Buy in: 10 € + 10 € servis,
Starting stack 8 000 chips,
Rebuy 10€ / 8000 chips,
Addon 10€ / 20 000 chips,
Levely 20 / 15 min,
Štart 18:00 hod,
Neskorá reg. 6 levelov.

19.8.2022

POT LIMIT OMAHA
Buy in: 50€ + 10€ servis,
Starting stack 30 000 chips,
Re-entry
Levely 20 min,
Štart 18:00 hod,
Neskorá reg. 6 levelov.

20.8.2022

NO LIMIT HOLDEM BOUNTY
Začiatok: 18:00,
Buy in: 40€ + 20€ + 10€ servis – REENTRY
Starting stack: 30 000 chips,
Levely: 20min.,
Neskorá reg. 6 levelov.

22.8.2022

SATELIT NA GRAND IV. – mix NLH/PLO
Garancia – 5 vstupeniek
Buy in: 10€ + 10€ servis
Starting stack: 8 000 chips
Rebuy: 10€/8000 chips,
Addon: 10€/20 000 chips,
Levely: 20
Štart: 18:00 hod.
Neskorá reg. 6 levelov, hrá sa formát BB ante.

24.8.2022

NO LIMIT HOLDEM
Buy in: 10 € + 10 € servis,
Starting stack 8 000 chips,
Rebuy 10€ / 8000 chips,
Addon 10€ / 20 000 chips,
Levely 20 / 15 min,
Štart 18:00 hod,
Neskorá reg. 6 levelov.

26.8.2022

PLO GRAND IV.
Buy in: 100€ + 10€ servis,
Starting stack 100 000 chips,
Unlimited REENTRY,
Levely 30 min,
Štart 18:00 hod,
Neskorá reg. 22:30

27.8.2022

NLH GRAND IV.
Buy in: 100€ + 10€ servis,
Starting stack 100 000 chips,
Unlimited REENTRY,
Levely 30 min,
Štart 18:00 hod,
Neskorá reg. 22:30, hrá sa formát BB ante.

31.8.2022

NO LIMIT HOLDEM
Buy in: 10 € + 10 € servis,
Starting stack 8 000 chips,
Rebuy 10€ / 8000 chips,
Addon 10€ / 20 000 chips,
Levely 20 / 15 min,
Štart 18:00 hod,
Neskorá reg. 6 levelov.

Menu