Rozpis turnajov

10.11.2021

NO LIMIT HOLDEM
Buy in: 10 € + 5 € servis,
Starting stack 8 000 chips,
Rebuy 10€ / 8000 chips,
Addon 10€ / 20 000 chips,
Levely 20 / 15 min,
Štart 18:00 hod,
Neskorá reg. 6 levelov.

12.11.2021

POT LIMIT OMAHA
Buy in: 50€ + 5€ servis,
Starting stack 30 000 chips,
Re-entry
Levely 20 min,
Štart 18:00 hod,
Neskorá reg. 6 levelov.

13.11.2021

NO LIMIT HOLDEM
Buy in: 20€ + 5€ servis,
Starting stack 8 000 chips,
Rebuy 20€ / 8000 chips,
Addon 10€ / 20 000 chips,
Levely 20 min,
Štart 18:00 hod,
Neskorá reg. 6 levelov, hrá sa formát BB ante.

17.11.2021

NO LIMIT HOLDEM
Buy in: 10 € + 5 € servis,
Starting stack 8 000 chips,
Rebuy 10€ / 8000 chips,
Addon 10€ / 20 000 chips,
Levely 20 / 15 min,
Štart 18:00 hod,
Neskorá reg. 6 levelov.

19.11.2021

POT LIMIT OMAHA
Začiatok : 18:00,
Buy in: 20€ + 5€ konzum,
starting stack 8 000 chips,
rebuy 20€ / 8000 chips,
addon 20€ / 20 000 chips, 
levely 20min.,
neskorá reg. 6 levelov.

20.11.2021

NO LIMIT HOLDEM
Buy in: 50€ + 5€ servis,
Starting stack 30 000 chips,
Re-entry
Levely 20 min,
Štart 18:00 hod,
Neskorá reg. 6 levelov, hrá sa formát BB ante.

Menu